BİR DÜNYA KOLEJİ İLKOKUL MÜFREDATI

Beylikdüzü bölgesindeki evrensel prestije sahip okulumuz tüm öğrencilerin yetkin bireyler olarak yetiştirilmesini arzu etmektedir. Modern  ve evrensel eğitim anlayışımıza  göre, öğrenciler eleştirel, yaratıcı ve bağımsız düşünme becerilerini geliştirmeli ve akademik ve kişisel bağlamlarda tüm potansiyellerini gerçekleştirmelidir.

Evrensel çok dilli eğitim anlaşımız kapsamında ilkokul müfredatımız;

 Sosyal Bilgiler derslerinde; kendi kendine öğrenme becerileri (öğrenmeyi öğrenme), problem çözme becerileri (katılım, paylaşma, işbirliği ve takım çalışması), araştırma becerileri ve girişimcilik becerileri, kaynakların etkin kullanımı (planlama ve üretim), doğru zaman ve mekan algısı ; 
    1-Soru-Cevap, 2. Anlatım, 3. Drama, 4. Görsel Okuma, 5. Eğitici Oyun teknikleri ile kazanılmaktadır.
Sosyal Bilimler dersleri, öğrencilerin doğal dünyanın biyolojik, kimyasal ve fiziksel yönleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerine yardımcı olur. Öğrenciler dünyayı bilimsel olarak değerlendirebilecek ve bunun farkında olacaklardır.. Ders öğrencilerin merakını ve yaratıcılığını teşvik eder. Ayrıca öğrencilerin dünyayı anlamalarına da yardımcı olur. Öğrencilerimiz; aktif katılımcılar olarak bilimi hayatın birçok alanında tecrübe ederler. Sorgulamayı teşvik ederek öğrencilerimiz sorumlu kararlar verirler.
Sosyal Bilimler dersi merakı teşvik eder. Aynı zamanda hızla değişen dünyanın anlaşılmasını sağlar. Öğrenciler kendileri, başkaları ve giderek küreselleşen toplumdaki yerler hakkında daha derinlemesine öğrenmeyi hedefler. Sosyal Bilimler dersi, öğrencilerin kişisel ve kültürel kimliklerini anlamalarını amaçlamaktadır. Ayrıca öğrencilere rehberlik eder ve farklılıklara saygı göstermeyi öğretir. Sosyal Bilimler dersi, öğrencilere sınıflarına, okullarına, topluma ve dünyaya etkin bir şekilde katılmaları için gerekli bilgi ve becerileri sağlar.
Psikolojik danışma ve rehberlik birimi, öğrencilerin becerilerini araştırır ve ona göre yönlendirir. Ebeveynleri sık sık bilgilendirir ve ebeveyn seminerleri düzenlerler.
Bizim için matematik; araştırmayı destekleyen ve dünya için küresel bir dil sağlayan bir araçtır. Öğrenciler matematik diline hakim olacaklardır. Matematiği ezberlenmesi gereken bir dizi bilgi ve denklem yerine bir düşünme modu olarak kullanmaya başlamayı hedefliyoruz. Matematiğinizin dünyayı açıklama ve analiz etme gücü, matematiği problemleri çözmek için çok etkili bir araç haline getirdi.
Her türlü sportif faaliyete imkan veren okulumuzda; öğrencilerimiz beceri ve yetenekleri doğrultusunda basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, jimnastik ve badminton fırsatına sahiptirler.
Okulumuz, Milli Eğitim Bakanlığı Müfredatına ek olarak zenginleştirilmiş eğitim içeriği sunmaktadır. Özel yetenekli öğrenciler için ekstra eğitim uygulaması önceliğimizdir.
Online eğitim haftalık takip sistemi her öğrenciye özeldir.
Bilişim Teknoloji dersindeki  amacımız Steam eğitim modelini kullanmaktır. Öğrencilerimizin bilgi teknolojisinde kullanılan terminoloji ve bilgi birikimine hakim olmalarını hedefliyoruz. Ayrıca kodlama ve programlama eğitimi veriyoruz. Öğrenciler günümüzün gelişmiş işletim sistemlerini kullanabilecekler. Öğrenciler bağımsız olarak üretip üretimlerini sunabilecekler. Öğrenciler yeteneklerini geliştirebilecekler. Amacımız, öğrencileri yaşamları boyunca kullanacakları teknoloji ile barışık yetiştirmektir.
Bir Dünya Okulu'nda evrensel değerler ve karakter eğitimi, belirli bir zamanda sıkıştırılmış bir faaliyetler dizini değildir. Evrensel değerler eğitimi, tüm öğrenme sürecine yerleştirilen örnekleri geliştiren, anlayan, tanımlayan ve canlı tutan içselleştirilmiş bir eğitim aracıdır.
Bir Dünya Koleji, modern dünyanın başarılı bireylerini yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrencilerimizi milli-manevi değerleri özümsemiş, iyi insan kalitesiyle; evrensel değerlerini özümsemiş bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.
Dünya okulumuzda akademik başarıları, değerleri ve duyguları ile bütünleşmiş bireyler yetiştirmek de önemlidir. İçselleştirilmiş değerler eğitimi ve sosyal sorumluluk projeleri öğrencilerin hayatına katılır.              İLKOKUL  MODERN İNGİLİZCE SİSTEMİ (MES)

Modern İngilizce Sistemimizi diğer kolejlerden ayıran en önemli özellik, evrensel kalitedeki İngilizce öğretmenlerimizle eğitim ve iletişim dilinin% 100 İngilizce ve % 0 Türkçe  olmasıdır; Cambridge Üniversitesinden eğitim uzmanları, doğal ortamındaki İngilizce sistemimizin öğrencilerimiz üzerinde olumlu ve etkili bir otomatik öğrenme yansıması geliştirdiğini gözlemlediler.
İlkokulda 10 saatlik yoğun İngilizce programımız vardır. Öğrencilerimizin özgüvenlerini ve eleştirel düşünme becerilerini hayata ve akademik başarılarına taşımalarını hedefliyoruz. Avrupa Birliği Dil Portfolyosu çerçevesinde öğrenciler, okuduğunu , dinlediğini anlama ve yazılı anlatımlarda temel beceriler kazanmak için CEF-A1 / A1 + seviyesinde İngilizce konuşabilecekler.
Öğrencilerimizin mutluluk ile başarının sırrını anlayarak ve eğlenerek yaşam boyu öğrenme duygusuna sahip olması mutlu eğitim felsefemizin temel yapı taşıdır. Öğrencilerimizin uluslararası okul atmosferimizde evrensel bir dünya vatandaşı olma bilincini kazanmak için diğer kültürleri ve yaşam tarzlarını tanımalarını ve anlamalarını önemseyerek ,seviyelerine göre yaşam becerilerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Uluslararası standartlarda İngilizce ediniminde  başarılı olarak Uluslararası Cambridge English Sınavlarında 3.sınıfta (STARTERS) ve 4. sınıfta (MOVERS)öğrencilerimiz  başarılı sonuçlar almaktadırlar.

BDK PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
Her çocuğu ayrı, değerli bir cevher olarak görüyor ve kendi içinde var olan yeteneklerini  keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefliyoruz.
Çocuklarda kişilik oluşumu, insani duygular, ahlaki karakter, içsel ve sosyal iletişim  çocukluğun ilk yıllarında alınan temel eğitimle şekillenir.
Bir Dünya Koleji'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimimiz, okulumuzda verilecek eğitim ve öğretimi desteklemek için samimi ve insani bir bakış açısıyla olumlu davranışlara odaklanan yapıcı ve cesaretlendirici bir tutum benimsemektedir.


PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BİRİMİ OLARAK HEDEFLERİMİZ:
Öğrencilerin bilgi ve becerilerine ilişkin farkındalıkları ,duygularını nasıl ifade edeceklerini ve kontrol edeceklerini bilen öğrenciler olarak kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak;
Kendini olumlu algılayan ve anlayan öğrenciler ;
Öğrencilerimizin öz kontrol ve öz şefkatli bireyler ;
Gerçekçi ve mantıklı  kararlar verebilen öğrenciler;
Sorunları çözebilen ve sosyal ortama uyum sağlayabilen öğrenciler;
Sağlıklı  iletişim kurabilen, duyarlı ve  empati kurabilen öğrenciler yetiştirmektir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik ünitesinin bir diğer amacı da öğrencilerimizin gerçekçi, dengeli, mutlu ve yaratıcı bireyler olmalarına yardımcı olmaktır.
Öğrencilerimizin gelişimlerini sistematik olarak izleyerek olumlu yönlerini geliştirme ve olumsuz yönlerini değiştirme yeteneklerine katkıda bulunmayı ve onları sadece akademik olarak değil her yönüyle geliştirmeyi hedefliyoruz.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak; veliler ve öğrenciler için oryantasyon programımızla başlıyoruz. Veli işbirliği ile öğrencilerimizin oryantasyonunu tamamlıyoruz. Seminerler ve atölyeler veriyoruz.
Ardından öğrencilerimizi tanımak ve çalışmalarını ihtiyaçları doğrultusunda organize etmek için sınıf içi etkinlikler ,gözlemler, gelişimsel takip, test , envanter uygulamaları, seminerler ve bireysel görüşmeler yapıyoruz.

Okulumuzda Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi olarak yapılan çalıştay ve etkinlikler;
Ön kayıt görüşmeleri
Yönlendirme
İlerleme takibi
Test ve Envanterler
Bireysel Danışmanlık Hizmetleri
Grup terapileri
Önleyici rehberlik
Öğrenci ve veli seminerleri
Ders gözlemleri
Sınıf içi aktiviteler
Sınıf öğretmenleri ve sınıf danışmanları ile görüşme saatleri
Rehberlik broşürleri ve dergiler.
Öğrencilerimiz ve velilerimize yönelik tüm çalışmalarımızda; gizliliğe saygı duyarız. Güvene ve gizliliğe önem vermek için işbirliği ve çözüm odaklı çalışma prensipleri esas alınır. Pozitif enerji yayan, mutlu, neşeli ve anlayışlı bir yaklaşım benimsiyoruz.

YÜKSEK POTANSİYELLİ ÖĞRENCİLER
Üstün yetenekli çocuklar, akranlarına kıyasla yüksek düzeyde yaratıcılığa, motivasyona (işi bitirme arzusu) ve daha yüksek düzeyde zihinsel yeteneğe sahip bireylerdir.
Üstün Yetenekli Bireylerin Özellikleri:
Üstün anlayış ve güçlü hafıza,
Farklı ilgi alanları ve yüksek merak düzeyleri,
Hızlı ve esnek düşünme yetileri,
Hedef odaklı olmaları,
Özgün fikirler üretmek ve çözümler bulma özellikleri,
Mükemmeliyetçi olmaları,
Olağanüstü duygusal derinlik,
Çaba gerektiren alanlarda ayırt edici yaratıcılık,
Gelecekle ilgilenmeleri,
Gelişmiş mizah anlayışları,
Liderlik özelliklerine sahip olmaları.
 Ancak her yetenekli öğrenci bu özelliklerin hepsini göstermeyebilir.
Teşhis Süreci: Okulumuzda  aileleri, öğretmenleri ve rehberlik birimlerinin gözlemleriyle farklı gelişim gösteren çocuklarımız , rehberlik birimi tarafından kişilik ve zeka testlerinin uygulanması için uzman merkezlere yönlendirilmektedir.
Yüksek Potansiyelli Öğrencilerin Eğitimi:
 Ulusal eğitim müfredatı ve normal sınıflar yüksek potansiyelli öğrencilerin yetiştirilmesi için yetersiz kalmaktadır. Araştırmalar, sınıf ortamı içinde en az öğrenen öğrencilerin yüksek potansiyelli öğrenciler olduğunu göstermiştir. Yüksek potansiyelli öğrencilerin hızlı ve etkin öğrenmesi onlar için küçük sorunlara neden olabilir. Arkadaşlarını beklemekten sıkılabilirler.

Bir Dünya Okulunda Yüksek Potansiyelli Öğrencilerin Eğitimi:

Farklılaştırılmış eğitim ulusal müfredattan tamamen ayrılmadan uygulanır. Alanında uzman öğretmenler, yüksek potansiyele sahip öğrencilerin bireysel farklılıklarına, hazır bulunuşluklarına ve bilgilerine bağlı olarak öğretimi farklılaştırmaktadır.
Öğretmenler ve öğrenciler, eğlenceli öğrenme ortamlarında birlikte çalışarak öğrenme konusunda işbirliği yaparlar. Çeşitli öğretim materyalleri mevcuttur. Uzman kadromuz, potansiyeli yüksek öğrencileri takip etmek için farklı değerlendirme yöntemleri kullanır.

Yaratıcı Yazarlık
Yaratıcı yazma, öğrencilerin becerilerini ve bilgilerini bir alandan diğerine aktarmalarına yardımcı olur. Ayrıca öğrencilerin başkalarıyla empati kurmasını ve olaylara daha bilinçli bir şekilde bakmasını sağlar.
Deneysel Bilim
Çeşitli fizik ve kimya deneyleri ile öğrencilerimizin gözlem becerilerini deneyimleyerek ve geliştirerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca, öğrencilerimizi geleceğin bilim adamları olarak gördüğümüz için bilginin erişilebilir olduğunu ve fikir ve proje  üretme  yetilerinin farkına varmalarını  hedefliyoruz.
Yaratıcılık ve Eleştirel Düşünme
Öğrenciler, görsel sunumları kullanarak fikir alışverişinde bulunarak tahminler arasındaki önyargıları ayırt edebileceklerdir. Öğrencilerimizin düşünme becerilerini geliştirmeyi, tek bir varlıkta çok sayıda bakış açısı oluşturmayı, benzersiz ürünler yaratmayı ve verimliliklerini artırmayı hedefliyoruz.
Akıl  Oyunları
Akıl oyunları için etkinlik ve proje bazlı zengin ve  özel olarak tasarlanmış atölyelerimizle, denge ve oran kavramlarını geliştirmeyi hedefliyoruz, ayrıca analitik ve stratejik düşünme becerilerini geliştirmeyi, mantıksal zeka ve planlama becerilerini güçlendirmeyi, olasılık hesaplama yapmalarını, görsel dikkati, odak-inşa etmeyi, bağlantılı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştiriyoruz.
Robotik ve Kodlama Atölyeleri
Özellikle yüksek potansiyele sahip öğrencilerin ilgisini çeken kodlama atölyesi, öğrencilere mekatroniği ve kodlamayı bir bütün olarak görme fırsatı sunuyor. Öğrencilerin elektrik ve mekaniği anlamlandırmalarına, projeler üretmelerine, özgün fikirler ve ürünler yaratmalarına olanak tanır.Öğrencilerimizin öz potansiyellerini ve  hobi gelişimlerini, yaparak-yaşayarak ve yaşam boyu  öğrenmeyi destekleyici  farklı atölye seçeneklerimiz mevcuttur.
İleri Matematik Kursları ile öğrencilerimiz matematik ve geometri alanlarındaki becerilerini, problem çözme becerilerini geliştirip, kendi hızlarını fark ederek  kendilerini keşfetme yolculuklarının kaptanı olma keyfini ve güvenli gelişme  zevkini yaşarlar.
                                                      STEAM  NEDİR ?Bilim
Teknoloji
Mühendislik
Sanat
Matematik
STEAM, Fen - Teknoloji - Mühendislik - Sanat - Matematik kelimelerinin baş harflerinden oluşur.
STEAM, entegre bir eğitim modelidir. Öğrencilerin öğrenmesini yeni keşiflerle uyumlu hale getirmeyi amaçlamaktadır.
STEAM yaklaşımının amacı, aktif, üretken ve eleştirel düşünen insanlar yetiştirmektir. Ortak bir doğrultuda hareket edebilen kişiler, ürünleriyle ülke ekonomisine destek olarak ülkelerine ve insanlığa fayda sağlarlar.

İstanbul Beylikdüzü Bir Dünya Koleji öğrencileri, STEAM eğitim modeli ile ilgilendikleri alanlarda hayallerini gerçekleştirmek için profesyonel eğitmenler gözetiminde okulun teknolojik donanımlı atölye ve stüdyolarında çalışma fırsatları bularak bilgi uygulamalarını deneyimleyerek öğrenirler. .

Bu model sayesinde öğrenciler "Gerçek hayatta bununla ne yapabilirim?" sorusuna kendileri cevap veriyor. Teorik bilgileri atölye ve stüdyolarda uygulayarak yeni keşifler ve buluşlar yaparlar. Bu sistem ile bilgi öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme süreçlerinin kalıcı bir parçası haline gelir.

İLETİŞİM

444 1 152

info@birdunyakoleji.com

ADRES

Kavaklı Mah. Ürgüp caddesi no: 31

Beylikdüzü, İSTANBUL